Informatie over hondenrassen
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Screenshot 2022 10 12 At 11.52.57

Hond als maatje voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie kan een hond in hun nabijheid veel rust en ontspanning bieden. Dan bedoelen we geen robothond, maar een echte hond. De aandacht en de nabijheid van de hond brengt mensen met dementie ook letterlijk en figuurlijk in beweging. 

 

Uit onderzoeken blijkt dat deze mensen door de aanwezigheid van een hond onder andere minder agressief reageren. En er blijken meer voordelen te zijn. Zo zouden deze dementerende ook vanwege de ontspanning vrolijker zijn, zich beter kunnen concentreren en ze zijn minder somber.

 

Hond is altijd samen met een zorgmedewerker

Design1

 

Het gaat in dit geval niet om zomaar een hond, maar een speciaal getrainde hond. De hond heeft vanaf pup al een opleiding gehad, met name als hulp- of therapiehond. Sommige organisaties zoals de Stichting Blijf noemen de hond geen therapiehond, maar een contacthond. Het gaat er voornamelijk om dat de hond op verschillende manieren, op commando, contact maakt met de dementerende. Sommige mensen houden ervan als de hond enthousiast is en geknuffeld kan worden, andere dementerende mensen zijn bijvoorbeeld bedlegerig en dan is een drukke hond geen goed idee. Zo’n rustiger hond legt zijn kop op de rand van het bed en laat zich aaien. Daarnaast bieden de contacthonden de mensen ook meer beweegmomenten en komen ze vaker buiten. De honden bieden ook troost en positiviteit. De contacthonden worden altijd samen met een zorgmedewerker of begeleider getraind. De hond wordt nooit alleen bij een dementerende achtergelaten.

 

Sociale en emotionele hulp

 

Een getrainde hond kan op sociaal en emotioneel gebied veel voor dementerende mensen betekenen.

-biedt rust en ontspanning

-brengt mensen in beweging

-mensen komen vaker buiten

-biedt troost

-biedt positiviteit

-zorgt voor meer communicatie/contact

-maakt mensen minder agressief

-maakt mensen minder somber

 

Praktische hulp

 

Een ander aspect van speciaal getrainde honden is het helpen van mensen met dementie bij praktische handelingen in hun dagelijkse leven. Denk daarbij aan iemand eraan herinneren uit bed te komen, medicatie halen, of iemand alarmeren als er iets niet in orde is. Op die manier kan een mantelzorger worden ontlast en biedt het mensen met dementie tegelijkertijd een maatje.

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Ook interessant