Informatie over hondenrassen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hondenpension

Er zijn momenteel nog geen relevante bedrijven voor deze categorie toegevoegd. Probeer het over enkele dagen nog eens.

Waar moet een hondenpension aan voldoen?
Een hondenpension is een dierenpension speciaal voor honden. Het is een logeeradres voor honden als de baas bijvoorbeeld op vakantie gaat. De hond kan er een paar dagen of weken terecht, tegen betaling. Het dier wordt na de logeerpartij weer opgehaald door de baas. Dan hebben we direct het verschil met een asiel te pakken.
Liefst een goed hondenpension, maar wat is goed?
Registratie
Tot aan 2014 was er een hondenbesluit van kracht wat betekende dat er eisen werden gesteld aan de vakbekwaamheid van de eigenaar van een hondenpension. Na dat jaar is het besluit ‘houders van dieren’ in het leven geroepen voor mensen die een hondenpension willen beginnen. Het houdt in dat wie bedrijfsmatig een activiteit met dieren start geregistreerd moet staan, zodat er een controle op kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en NVWA verantwoordelijk voor toezicht en controleren van hondenpensions.
De locatie moet worden geregistreerd bij de mijn.rvo.nl (daar is een eHerkenning 2+ voor nodig zodat er als ondernemer kan worden ingelogd). Soms eist een gemeente een milieuvergunning.

Vakbekwaamheid
Er moet een beheerder zijn met een bewijs van vakbekwaamheid, een certificaat of diploma van een onderwijsinstelling, die door de Wet Educatie en beroepsonderwijs is erkend. Op zo’n diploma of certificaat en/of bijbehorende cijferlijst moet specifiek de diergroep(en) vermeld zijn waarvoor er examen is gedaan. Het is natuurlijk altijd fijn om te weten dat er gekwalificeerd personeel aanwezig is. Medewerkers die gecertificeerd zijn in trainings- of gedragsspecialiteiten.

Huisvesting en verzorging
Het pension heeft zich aan de regels te houden voor huisvesting en verzorging. Die regels houden onder andere in dat een dier goed verzorgd moet worden en niet mag worden blootgesteld aan onnodige stress en angst. Zo moeten honden iedere dag naar buiten kunnen en moeten er drie aparte ruimten zijn voor zieke dieren (denk aan quarantaine als het dier niet ingeënt blijkt of isolatieruimte bij een besmettelijke ziekte). Dierenwelzijn is enorm belangrijk als we spreken over een goed pension. Denk daarbij aan:
Voeding, verblijf, gezondheid, stress en gedrag.

Gedrag
Om met de laatste te beginnen, is het belangrijk dat de hond kan kennismaken en spelen met andere honden, mits dat natuurlijk klikt. Een hond is een sociaal dier en mag niet moedwillig alleen gelaten worden, maar ook niet uitgedaagd worden met een andere hond te zijn waar het niet mee matcht. Dan lukt het vast wel met een andere hond en kunnen ze prima samen spelen, het liefst regelmatig buiten.

Stress
Een hond moet zich veilig voelen. Over het algemeen zorgen structuur en regelmaat daarvoor. Een hond kan natuurlijk stress ervaren doordat hij of zij bijvoorbeeld zijn baasje mist. In dat geval is het belangrijk dat de pensionhouder dit herkent en probeert die stress weg te nemen. Het is belangrijk dat de hond ook rust krijgt en niet steeds alert blijft door het geblaf van andere honden, wat veelal weer veroorzaakt wordt door stress. Een rustige kennel is daarom vaak een goed teken.

Gezondheid
Het staat buiten kijf dat een pensionhouder zorgt voor een goede gezondheid van de hond door deze lekker in beweging te houden, voldoende rust te bieden en goede voeding aan te bieden. Mocht een hond ziek worden dan is het belangrijk dat de pensionhouder zorgt voor medische hulp.

Verblijf
Het verblijf moet schoon, comfortabel en aangenaam zijn. Er moet zowel een binnenruimte als een buitenruimte zijn. Het dier moet ergens rustig kunnen liggen, de temperatuur moet er goed zijn en er moet tijd en ruimte zijn om naar buiten te kunnen. Ofwel zelfstandig of in een groep.

Voeding
De hond moet iedere dag vers drinkwater hebben en de juiste hoeveelheid voeding. Eigen voer meegeven voor tijdens het verblijf is vaak mogelijk. Het kan ook via het pension geregeld worden.

Vaccinatie
Om in een hondenpension te kunnen verblijven moet de hond gevaccineerd zijn tegen ziekten waaronder kennelhoest. In de meeste gevallen moet dat uiterlijk drie weken voor het verblijf geregeld zijn.
Maak eerst kennis, samen met je hond
Om er zeker van de te zijn dat de pensionhouder kennis heeft van honden en hun gedrag, is een goeie kennismaking belangrijk. Laat je bijvoorbeeld eerst rondleiden door het pension en let daarbij op het gedrag van de aanwezige honden, hoe ze eruitzien, de ruimte die ze hebben en waar ze buiten kunnen spelen. Het is fijn als je je hond meeneemt en deze rustig even laat wennen. Hoe positiever deze ervaring, hoe beter het is. Het is niet alleen spannend voor de baas, maar ook voor de hond om uit logeren te gaan. Je kunt ook naar ervaringen van andere hondenbezitters vragen over het betreffende pension. Als de hond een speciale (medische- of gedrags)behandeling nodig heeft, is het goed dit van tevoren met de pensionhouder te bespreken. Vraag ook meteen naar de kosten voor het verblijf en waar die uit bestaan. Komt daar nog iets bij (basistarief met aanvullende diensten) of is dat een complete prijs. Laat je vooraf goed informeren.

 

Filteren op bedrijven