Informatie over hondenrassen
Zoek
Sluit dit zoekvak.
1bbd6ac2955aad63b36abac54625 1602060.jpg!d

Wat doen politiehonden?

Politiehonden zijn honden die voor verschillende doeleinden bij de politie worden ingezet. Er is dus niet een en dezelfde politiehond. De honden worden voor een specifieke taak getraind. 

Specifieke taken van politiehonden zijn onder andere:

  • Assistentie bij handhaving
  • Ondersteuning bij optredens van de ME
  • Opsporing bij inbraak (in grote gebouwen)
  • Opsporen verdovende middelen
  • Opsporen van mensen
  • Opsporen van explosieven

Voor iedere taak is er een hond die hier speciaal voor getraind is. Ze hebben dus andere functies en krijgen daardoor ook andere namen. Er zijn surveillancehonden, plaatsdelicthonden en verschillende speurhonden. 

-Surveillancehonden

Design1

Deze honden maken deel uit van de basispolitiezorg. Je treft ze bij ordeverstoringen en ze worden ingezet om voorwerpen te zoeken of gevluchte verdachten te vinden. 

-De honden die je wel eens met agenten in bossen ziet zoeken, heten plaatsdelicthonden. Deze honden kunnen soms tijden na een misdrijf nog een vluchtroute van een verdachte blootleggen. Bij vermissingen werkt de politie samen met burgerreddingshondenteams via de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN). 

-De ene speurhond is de andere niet. De ene hond is gespecialiseerd op het opspeuren van drugs, de ander op geld of explosieven. De hond gaat blaffen als hij de bepaalde stof of een geur op het spoor is. Een explosievenhond gaat daarentegen bij de vondst van explosieve stoffen niet blaffen, maar zitten. Er bestaan namelijk explosieven die op geluid reageren.

Eigenschappen om politiehond te worden

Niet iedere hond is geschikt om een politiehond te worden. Een hond moet minimaal een jaar oud zijn, niet te klein zijn, behoorlijk wat kracht hebben en goed te trainen zijn. Een hond moet zeker van zijn zaak zijn en daarom zijn het vaak standvastige karakters. Herdershonden en dobermannhonden zijn daar het meest geschikt voor. Alsook de Riesenschnauzer, Bouvier, Airedale Terriër, Rottweiler, Boxer en alle kruisingen tussen deze rassen. 

Deze honden worden getraind door trainers van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). Met een basisdiploma Politiehond I en een leeftijd van twee tot drie jaar, komen ze in aanmerking om bij de politie aan de slag te gaan. Politiehonden blijven aan het werk totdat ze ongeveer tien jaar oud zijn. Daarna mag de hond met pensioen. 

Geschiedenis van de politiehond

Politiehonden zijn er niet altijd geweest. In België werden eind negentiende en begin twintigste eeuw op aanraden van de hoofdcommissaris van de politie van de stad Gent honden ingezet omdat er geen geld meer was voor het inhuren van agenten. Eerst werden ze vooral nog ingezet voor bewakingsdoeleinden, later voor veel meer functies. Vanwege hun goede reuk werden in die tijd vooral Duitse, Mechelse en Hollandse herders getraind als politiehond. Sinds 1907 bestaat de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), de koepelorganisatie van zo’n vierhonderd Nederlandse verenigingen waar surveillancehonden worden opgeleid. Een politiehond kan de volgende certificaten halen: politiehond I, politiehond II, object bewakingshond, speur- en sorteerhond, reddingshond en een basiscertificaat.

Dierenmishandeling gesignaleerd

Begin 2021 werd er in een televisie-uitzending van Zembla gesproken over misstanden binnen de vereniging als het gaat om het trainen van de honden. Het zou gepaard gaan met onder andere stokslagen en stroomstoten. Eerdere onthullingen over mishandeling van politiehonden in opleiding door televisieprogramma’s RamBam (2018) en Undercover in Nederland (2020) deed demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) af als ‘incidenten’. De KNPV beloofde in ieder geval een onderzoek naar de betreffende vereniging in te stellen waar de misstanden gesignaleerd werden.

Facebook
Twitter
Pinterest

Ook interessant