Informatie over hondenrassen
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Pexels Photo 8924040

Wanneer mag een puppy het nest verlaten?

Een pup in huis nemen? Veel mensen kunnen niet wachten. Toch is het belangrijk je te realiseren wat daar het beste moment voor is om een leuke, gezellige en sociale hond te krijgen. Er is dan nog veel werk aan de winkel, maar de basis voor goed gedrag wordt in de eerste weken gelegd. Daarom mag een hond niet te vroeg, maar ook weer niet te laat het nest verlaten. 

Je kunt er uren naar kijken en het verveelt nooit. Het is aandoenlijk en heeft een groot aaibaarheidsgehalte. We hebben het hier over een pup. Van welk ras dan ook, een pup is altijd leuk en lief. En vooral heel klein. Als een pup acht weken oud is, is dat volgens experts het beste moment om hem in huis te nemen. 

Een pup heeft met zijn eigen honden- én mensenfamilie te maken

In die acht weken heeft de pup al heel veel meegemaakt. Dat noemen we ook wel de socialisatieperiode. Juist die periode heeft veel invloed op het gedrag van het dier als het ouder wordt. Daarom is deze periode enorm belangrijk. Alle prikkels die het dier te verwerken krijgt, terwijl het dier nog bij zijn moeder is, hebben invloed op hoe hij of zij zich uiteindelijk in zijn verdere leven zal gedragen. Het dier heeft in deze periode met zijn moeder, broertjes en zusjes te maken en met mensen die voor hem zorgen. Maar ook met nieuwe mensen die met hem kennismaken. En uiteraard met steeds weer nieuwe omgevingsgeluiden en ga zo maar door. 

Eerste twee weken 

Als we het op een rij zetten beginnen we bij de eerste twee weken van zijn leven waarbij de pup eigenlijk vooral met zijn moeder en zijn broers en zussen te maken heeft en een enkele keer met de verzorging door een mens. 

Na twee weken

Design1

Na twee weken gaat de pup meer zelfstandig op ontdekkingstocht. Vanaf die tijd gaat het de ogen en oren gebruiken en er komt dus veel op hem af. Hij kan ook al beter lopen en gaat spelenderwijs veel leren. 

Na de derde week

Volgens experts begint de werkelijke socialisatieperiode na de derde week en duurt tot ongeveer de twaalfde week van zijn jonge leven. De zintuigen staan op scherp, zijn motoriek verbetert en hij leert in die weken enorm veel. In het spel dat hij speelt met broertjes en zusjes wordt steeds beter zichtbaar wat het latere gedrag zal zijn. Is de pup een volger of leider of dominant of juist onderdanig. Wie goed kijkt naar het gedrag van de pup zal dit op deze leeftijd al enigszins kunnen duiden. 

Een pup is nog onbekend met allerlei geluiden en situaties. Daar zal hij soms van schrikken en soms nieuwsgierig naar zijn. Niet alleen hoe het dier hier zelf op reageert, maar ook hoe de verzorger hiermee omgaat is van groot belang voor zijn latere ontwikkeling. Als dit louter stress en angst oplevert, doet dat iets voor later. Verloopt de ontdekkingstocht vooral veilig en ontspannen, dan is dat stukken beter voor zijn verdere ontwikkeling. Bovendien is zijn moeder nog in de buurt, wat enorm belangrijk is. Daarom mag je een pup nooit te vroeg uit zijn nest weghalen. Bij zijn moeder is het immers nog veilig, daar krijgt hij troost en warmte en desnoods een standje. Maar dat is allemaal heel natuurlijk en vertrouwd. 

Tussen week 5 en 7

Tussen de vijfde en zevende week leert een pup zijn plaats in het nest. Hij leert als het ware zichzelf en de andere honden kennen. In deze periode krijgt de pup ook meer en meer met mensen te maken. En ook al heeft het dier in de voorgaande weken veel geleerd, op dit moment is de pup klaar voor het echte werk. Na deze belangrijke weken kan het dier dan ook naar een ander huis, waar het weer even veilig en warm moet zijn. Na die achtste week is het dier klaar om tussen nieuwe mensen te zijn. 

Week 4 en 5: het dier vertrouwt op de verzorging van zijn moeder

Week 5 tot 7: het dier leert als een hond omgaan met zijn hondenmaatjes

Week 7 tot 12: het dier leert als hond met mensen omgaan

Met andere woorden: vooral tussen de vijfde en achtste week zit een kritieke periode als het gaat om de ervaringen van de pup met andere honden, met mensen, met geluiden en ga zo maar door.  Al deze gedragingen en reacties hebben invloed op het gedrag in zijn verdere leven. Daarom moeten pups tijdens deze weken goed socialiseren, ook met mensen. Juist in deze weken, dus niet veel eerder, maar zeker niet later. Een tekort aan sociaal contact in juist deze periode, weliswaar gedoseerd, kan leiden tot minder sociale honden. Een pup die op de leeftijd van drie weken met mensen in aanraking komt, met acht weken bij een nieuwe eigenaar wordt geplaatst, en daar verder gaat leren en socialiseren, is het beste af. 

Facebook
Twitter
Pinterest

Ook interessant