Informatie over hondenrassen
Search
Close this search box.

Een hond adopteren

Honden zijn schattig en lief en ze kunnen je zo aankijken dat je direct smelt. Dat weten ze zelf natuurlijk instinctief ook. Je zult dus niet de eerste zijn die zwicht voor zo’n lief koppie of smekende ogen. Maar overweeg je een hond in huis te nemen, zijn er wel een aantal dingen die je moet weten. Een hond is een onvoorwaardelijk maatje maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Een hond kies je niet voor een paar weken maar voor een lange tijd.

Heb je eenmaal besloten dat een hond echt bij je past, je de verantwoordelijkheid aan wil gaan en je weet wat je te wachten staat, dan zijn er een aantal opties om een hond in huis te nemen. Eén daarvan is een hond adopteren. Dat kan met een hond uit Nederland maar ook uit het buitenland. Een hond adopteren is eigenlijk een hond een tweede kans geven. Het gaat dan niet om een puppy maar om een volwassen hond. Een hond die meestal al ergens anders gewoond heeft maar daar (door wat voor omstandigheden dan ook) niet meer kon blijven.

Er zijn tegenwoordig diverse organisaties die bemiddelen in het herplaatsen of laten adopteren van een hond. Eén daarvan is het dierenasiel. Bij een asiel verblijven de honden die ter adoptie aangeboden worden in het asiel zelf. Naast het asiel zijn er ook organisaties die bemiddelen in het herplaatsen van honden. Daarbij worden de honden dan meestal (tijdelijk) ondergebracht bij pleeggezinnen.

Wat de precieze procedure is, is vaak per organisatie iets verschillend. Meestal start je met bij een

Design1

organisatie aan te geven dat je er klaar voor bent om een hond te adopteren. De organisatie gaat je waarschijnlijk een aantal vragen stellen. Daarom is het verstandig om vooraf al te bepalen wat voor soort hond bij je past. Wil je een kleine of juist wat grotere hond? Wil je een nog jonge of wat oudere hond. Ook het karakter van diverse soorten honden is verschillend. Niet elke hond past in jouw gezin. Je eerst wat verdiepen in hondenrassen is dus een goed idee. Anders is er een kans dat je een hond kiest die later toch niet goed bij je past. En dat wil je uiteraard voorkomen.

Kleine hond adopteren

Je voorkeur voor een grote of een kleine hond is vaak een soort ‘smaak’ van wat bij je past. Toch zijn er ook een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden en die er voor kunnen zorgen dat je beter voor een kleine hond kiest dan voor een grotere hond. Een kleinere hond heeft minder ruimte in huis nodig dan een grote hond bijvoorbeeld. Heb je een niet al te grote woning of woon je in een flat, dan is een grote hond een minder goed plan. Wil je de hond af en toe meenemen, is dat met een kleine hond ook iets eenvoudiger.

Een grote hond heeft ook meer beweging nodig en een grote hond is natuurlijk veel sterker. Dat betekent dat als je denkt dat je kinderen de hond kunnen uitlaten, je hier wel rekening mee moet houden. Ook voor je zelf is het belangrijk om te bepalen of je een grote sterke hond aan kunt als je je hond mee naar buiten neemt waar ze van alles ruiken en zien.

Nog iets om mee te nemen is dat kleinere honden minder eten dan grote honden. En kleine honden leven vaak langer dan grote honden.

Naast het kiezen voor een grote of een kleine hond, is het ook belangrijk dat je nadenkt of je een teef (vrouwtje) of een reu (mannetje) wil. Een reu vertoont namelijk ander gedrag dan een teef. Daarnaast moet je bij een teef rekening houden met loopsheid.

Een oudere hond adopteren

Bij het adopteren van een hond gaat het dus altijd om een volwassen hond. Toch is er nog wel verschil in de leeftijd van de hond. Een oudere hond heeft vaak minder kans op een tweede huis. Maar een wat oudere hond heeft ook voordelen. Vaak is de hond al wat rustiger. Ze hebben een wat lager energieniveau dan een jonge hond. Ook zijn er vaak speciale tarieven voor oudere honden.

Het adopteren van een oudere hond heeft natuurlijk ook risico’s. Als de hond ouder is, is de kans dat de hond minder lang bij je kan blijven natuurlijk groot. Je zult dus waarschijnlijk eerder afscheid van je hond moeten nemen dan wanneer je voor een jonge hond kiest. Ook de kans dat je hond ziek wordt of medische hulp nodig heeft, is dat groter. Toch is het ook heel fijn om een oudere hond de kans te geven om de laatste jaren veel liefde te krijgen en een goed huis.

De voordelen van adopteren van een volwassen hond

Ondanks dat een puppy natuurlijk heel schattig is, worden ook puppy’s groot. Daarnaast heb je voor een puppy veel tijd nodig voor de opvoeding. Het adopteren van een volwassen hond heeft daarom best veel voordelen ten opzichte van het kopen van een puppy. Zo heeft een volwassen hond waarschijnlijk al een basistraining in gehoorzaamheid gehad. En een volwassen hond is (bijna altijd) zindelijk. Ook kun je al goed inschatten wat voor persoonlijkheid de hond heeft en of deze past bij je gezin. Een volwassen hond groeit ook niet meer, dus ‘what you see is what you get’.

De nadelen van adopteren van een volwassen hond

Zijn er voordelen, dan zijn er uiteraard ook nadelen. Een volwassen hond is groot geworden en heeft dus een verleden. Bij een volwassen hond die op zoek is naar een nieuw thuis, kan het zijn dat er een traumatisch verleden is. Deze kunnen meespelen in het gedrag van de hond. Ook slechte gewoontes zijn soms lastig af te leren. Kijk en vraag daarom naar de gedragingen van de hond. Zeker als je een gezin met kinderen en/of andere huisdieren hebt. Ook gezondheid kan een rol spelen. Heeft de hond gezondheidsproblemen, dan moet je rekening houden met hogere kosten.

Hond adopteren in Nederland

Ga je een hond adopteren, dan zijn er diverse mogelijkheden om een Nederlandse hond te adopteren. Dit kan via het asiel of een adoptie organisatie. Kijk wel goed hoe betrouwbaar de organisatie is. Het adopteren van een hond is tegenwoordig populair en het laatste dat je wil is dat er misbruik van jouw goedheid gemaakt wordt.

Bij een Nederlandse adoptie kun je vooraf de hond gaan bezoeken. Hoe dat gaat is per organisatie verschillend. Zet vooraf je vragen over de hond op papier en kijk goed hoe de hond op jou en je eventuele gezinsleden reageert. Je kunt ook altijd vragen of je een stukje met de hond mag gaan wandelen. Vaak merk je dan heel snel of een hond bij jou past.

Een hond uit buitenland adopteren

Ook een hond uit een ander land adopteren is populair. Bedenk wel dat hier voor maar dus ook weer nadelen aan zitten. Een buitenlands adoptieproces zal vaak wat langer duren. Een en ander

Ook kun je de hond niet vooraf gaan bezoeken. Er is vaak ook wat minder bekend over de hond dan de honden die al in Nederland zijn. In een aantal gevallen worden de honden na aankomst in Nederland eerst in een pleeggezin ondergebracht. Dit is om te zorgen dat de hond goed kan acclimatiseren. Daarnaast kan een ervaren pleeggezin vaak snel inschatten wat voor karakter de hond heeft. Daarnaast hebben pleeggezinnen ervaring met gewenningsproblemen die zich na een lange reis en verandering van klimaat kunnen voordoen.

Ga je een hond uit het buitenland adopteren dan heb je verschillende opties. 

Een hond adopteren uit Griekenland

Ben je ooit in Griekenland geweest, dan weet je dat er daar veel zwerfhonden zijn. Dieren worden in het buitenland vaak heel anders gezien dan in Nederland. Honden worden dan ook vaak met weinig respect behandeld en gezien als ‘leuk voor even’. Wordt de hond groter of heeft de hond meer zorg nodig, worden ze vaak gewoon buiten gezet. Hierdoor worden er dagelijks zieke en gewonde honden gevonden.

Diverse organisaties hebben zich daarom ontfermt over de dieren in Griekenland. Dit doen ze door lokaal hulp te bieden in de vorm van sterilisatie en castratieprojecten, opvang, verschaffen van voer maar ook door adoptie naar Nederland. Wil je een hond uit Griekenland adopteren, kijk dan goed wat de organisatie doet voor de hond die naar Nederland komt maar ook aan het lokale probleem. Hou er ook rekening mee dat de hond een ander klimaat gewend is en de kans heel groot is dat de hond geen opvoeding gehad heeft.

Een hond adopteren uit Spanje

Ook Spanje is helaas geen bijzonder diervriendelijk land. Alleen al in Catalonië worden jaarlijks ongeveer 30.000 dieren achtergelaten. Gelukkig zetten diverse organisatie zich met een aantal vrijwilligers in voor het welzijn van deze dieren. Daardoor worden er elke dag zwerfdieren, waaronder zwerfhonden, opgehaald, Deze honden worden opgevangen, verzorgd en er wordt een nieuw thuis voor ze gezocht.

Veel organisaties willen de mentaliteit van de Spanjaarden te veranderen tegenover dieren. Dit doen ze door scholen te bezoeken en te vragen of mensen honden komen uit het asiel willen uitlaten. Deze acties zijn met name gericht op het er voor zorgen de Spanjaarden bewust te maken wat het inhoudt om voor een dier te zorgen.

Bij deze organisaties kun je online zien welke honden een huis zoeken. Een goede organisatie zal, als je contact opneemt, veel vragen stellen. Over je thuissituatie en of je je bewust ben van de verantwoordelijkheid. Daarbij moet je er rekening mee houden dat er gecheckt moet worden of de hond inderdaad nog beschikbaar is. Het updaten van de sites gaat anders dan dat wij in Nederland gewend zijn. Staar je dus niet te blind op een hond maar hou voor je zelf nog wat reserve.

Daarna wordt gecheckt of de hond past bij jouw thuissituatie. Dat betekent dat gekeken wordt of de hond sociaal is, bijvoorbeeld met kinderen samen kan of met andere huisdieren. Is er sprake van een angstige hond of juist niet. Een hond uit Spanje heeft altijd een rugzakje. Maar dat betekent niet dat een match niet mogelijk is. Ga je in zee met een goede organisatie dan is de kans ook groot dat er iemand bij je op huisbezoek komt. De precieze procedure daarna, hangt af van de organisatie.

Een hond adopteren uit Roemenië

Als laatste vertellen we je nog wat over de honden in Roemenië. Ook hier leven erg veel honden op staat. Geschat wordt dat het tussen één tot drie miljoen zal zijn. En nee niet al deze honden kun je redden. In 2013 heeft de Roemeense regering een wet aangenomen die toestaat dat thuisloze honden mogen worden gedood. Omdat gemeenten liever niet zoveel zwerfhonden hebben, zijn ze daarna een offensief gestart tegen zwerfhonden. De baan als hondenvanger werd geboren.

Honden die gevangen worden, worden daarna naar een gemeentelijk asiel gebracht. Omdat er in zo’n gemeentelijk asiel zo’n 600 tot 1000 honden zitten, begrijp je dat de omstandigheden niet zo fijn zijn. Na  14 dagen mogen de honden worden geëuthanaseerd. We besparen je de details maar de werkwijze is verre van fraai. Ook sterven er veel honden door ondervoeding ziekte en stress. Een hond adopteren uit Roemenië is dus heel nobel. Maar het vraagt er ook om dat je goed navraagt waar de hond vandaan komt en in hoeverre de hond getraumatiseerd zal zijn.

Kosten van een adoptiehond

Een hond die wordt geadopteerd gaat eerst door een procedure. Dat betekent dat de hond wordt gechipt, ontwormt, geënt tegen rabiës, de zogenaamde cocktail enting krijgt en wordt op filaria getest (hartworm). Een hond krijgt meestal ook een internationaal paspoort en de adoptie wordt schriftelijk (in een overeenkomst) vastgelegd. Maar dit betekent natuurlijk ook dat er kosten aan verbonden zijn. Hoeveel deze kosten zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste of je een hond uit Nederland of het buitenland wil adopteren. Daarnaast is het ook afhankelijk van de organisatie. Vraag daarom altijd vooraf wat de kosten zijn en wat er allemaal binnen deze kosten valt. Zo voorkom je dat je voor verrassingen kan komen staan.

 

Kies je er voor om een oudere hond of een hond met een handicap te adopteren, dan zijn er vaak wat lagere tarieven. Daar staat tegenover dat je meer kosten voor de hond maakt medisch gezien.

Gratis een hond adopteren 

De kosten voor een adoptie hond, zijn vooral de kosten voor inentingen, onderzoek en dergelijke. En daarnaast wat bemiddelingskosten. Uiteraard worden er ook gratis honden aangeboden. Dit gaat vaak via marktplaats of een briefje in de supermarkt. Belangrijk is om te weten dat er hier geen check plaatsvindt en je daardoor niet zo goed weet of dat wat het baasje vertelt, ook de waarheid is. Anders is dit natuurlijk als het via via gaat. Bedenk dus vooraf of een gratis hond wel een optie is. Wil je graag een hond, heb je daar meestal ook wel wat voor over.

De adoptieovereenkomst

Duidelijk mag zijn dat je goed na moet denken voor je een hond wil adopteren. En ook waar je de hond dan vandaan wil halen. Let altijd goed op de voorwaarden en lees het adoptiecontract goed door. Twijfel je ergens over? Vraag dan referentie op van de organisatie of zoek op internet naar meer informatie. Bedenk dat als iets niet goed voelt, je het beter niet kunt doen. Ga bij twijfel in gesprek. Een goede adoptiepartner zal hiervoor openstaan en je kunnen uitleggen waarom iets op een bepaalde manier verwoord of aangepakt wordt.

Facebook
Twitter
Pinterest

Ook interessant